Orientacyjny cennik (brutto)
rodzaj nieruchomości cena
Mieszkanie (bez klimatyzacji, z dokumentacją techniczną) od 199 PLN
Dom jednorodzinny (bez klimatyzacji, z dokumentacją techniczną) od 240 PLN
Budynek mieszkalny wielorodzinny od 500 PLN
Inne budynki lub obiekty cena ustalana indywidualnie

*cena uzależniona jest od powierzchni, skomplikowania dachu oraz bryły budynku.


(Cena obejmują prace związane z zebraniem danych, wykonaniem niezbędnych obliczeń w programie komputerowym oraz opracowaniem świadectwa, w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami i wydaniem go zleceniodawcy w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej -płyta CD).